Informace

Činnost úřadu

  • Provádění dobrovolných dražeb
  • Právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční a další činností
  • Provádění úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením