Úvod

Změna úředních hodin 

Z důvodů zhoršující se epidemiologické situace a současným opatřením se mění až do odvolání úřední hodiny pro styk s veřejností následovně:

Pondělí a středa: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

20.10.2020

Opatření proti šíření koronaviru

 S ohledem na současnou epidemiologickou situaci zavádíme v rámci prevence následující opatření:

  1. Až do odvolání  bude Exekutorský úřad Domažlice pro veřejnost uzavřen. Výjimka platí pro dodavatele služeb (např. Česká pošta, zásilkové služby, rozvoz jídla).
  1. Podatelna bude přijímat pouze podání dodaná poštou nebo učiněná elektronicky. Osobně jen v mimořádných případech a po předchozí telefonické domluvě.
  1. Nebude možné závazky hradit v hotovosti, peněžní prostředky budou přijímány pouze bezhotovostně. Čísla účtu, variabilní symboly a další informace jsou uvedeny na příslušných dokumentech nebo vám je sdělíme telefonicky či emailem.
  1. Nahlížení do spisů bude umožněno jen v nutných případech po předchozí telefonické domluvě. Potřebné informace Vám rádi sdělíme telefonicky nebo emailem.


17.3.2020

S ohledem na mimořádná opatření Vlády ČR a doporučení Exekutorské komory ČR v boji s novým koronavirem (označovaný jako SARS CoV-2) se mění pravidla pro fungování Exekutorského úřadu Domažlice následovně:

1. Až do odvolání se ruší úřední hodiny a Exekutorský úřad Domažlice bude pro veřejnost uzavřen. Výjimka platí pro dodavatele služeb. Informace budou podávány pouze telefonicky a elektronicky.

2. Podatelna bude přijímat pouze podání dodaná poštou nebo učiněná elektronicky. Osobně jen v mimořádných případech a po předchozí telefonické domluvě.

3. Nebude možné žádné závazky hradit v hotovosti, peněžní prostředky budou přijímány pouze bezhotovostně. Čísla účtu, variabilní symboly a další informace jsou uvedeny na příslušných dokumentech nebo vám je sdělíme telefonicky či emailem.

Mgr. Jan Šticha

 

Úřední deska, rozhodnutí o přidělení opatrovníka
Odkaz na úřední desku, rozhodnutí, najdete zde

 

Úřední deska

Protokoly o předání spisu soudnímu exekutorovi v rámci přebírání spisů od Okresního soudu Domažlice najdete jako další záložku na naší úřední desce

Ke stažení

Na  stránce Informace pro oprávněné najdete upravené informace pro podání návrhu na exekuci stejně jako „Vzor návrhu na exekuci“ ve verzi  platné pro rok 2013

Vítáme vás na stránkách Exekutorského úřadu Domažlice.
Omlouváme se za jejich neúplnost, na dokončení našich stránek se v současné době pracuje, nicméně elektronická úřední deska je plně funkční. V budoucnosti na těchto stránkách naleznete komplexní údaje o našem úřadu.

Krátce o nás

Mgr. Jan Šticha byl jmenován v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb. ministryní spravedlnosti pod č.j. 628/2009-OJ-SO/46 – pers. So dnem 30. 6. 2010 soudním exekutorem Exekutorského úřadu Domažlice a je zapsán v seznamu exekutorů Exekutorské komory České republiky pod evidenčním číslem 165.

Činnost úřadu byla zahájena dne 30. 9. 2010. Do zahájení činnosti úřadu pracoval Mgr. Jan Šticha jako advokát.