Úvod

21.12.2017
Oznamujeme, že 27-29.12.2017 bude Exekutorský úřad Domažlice  uzavřen. Toto se týká i telefonického kontaktu.

 

21.12.2017
Mimořádná výluka ISDS (datových schránek) 29.12.2017 až 2.1.2018
Dle informace od provozovatele systému ISDS nebude možné v uvedeném termínu doručovat datové zprávy. Tato výluka se týká všech uživatelů datových schránek.
„Vážení uživatelé datových schránek, dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní výluku ISDS, která proběhne v termínu 29.12.2017, 16:00 hod. – 2.1.2018, 16:00 hod. Upozorňujeme, že po tuto dobu nebude ISDS pro uživatele dostupný. Výluka informačního systému je nezbytná kvůli obnově technologické infrastruktury a související migraci dat. Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu ISDS se tímto omlouváme. Děkujeme za pochopení.“

 

23.11.2016
Od dnešního dne  přestala Citibank přijímat  platby na  staré vymáhací účty soudního exekutora Mgr. Jana Štichy, exekutorský úřad Domažlice: 8900147514/2600, 8900169457/2600 a 8900169465/2600. Veškeré platby proto zasílejte pouze na nové č.ú. 8900168585/5500.  Platby zaslané na původní účty budou vráceny na účet odesílatele v případě, že se jednalo o bankovní převod. V případě plateb zaslaných složenkou  dostane odesílatel do 6 pracovních dnů od České pošty  upozornění, že účet byl zrušen a výzvu, aby si do 25 dnů vyzvedl peníze z neprovedené platby. Toto upozornění přijde na adresu, kterou odesílatel uvedl na poštovní složence!

Děkujeme za pochopení.

      

!!!Pozor!!!  Nové číslo účtu pro vymáhaná plnění 8900168585/5500  !!!Pozor!!!

Vzhledem k tomu, že Citibank Europe plc. uzavřela smlouvu o prodeji segmentu retailového bankovnictví a kreditních karet společnosti Raiffeisenbank a.s, přešel náš úřad nově pod Raiffeisenbank a.s. Z tohoto důvodu bude ukončena platnost našich stávajících bankovních účtů, které od 20.11.2016 nahradí  nový účet pro všechna vymáhaná plnění: 8900168585/5500 .

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

 

Varování Exekutorské komory ČR před podvodnými e-maily
Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce. V průběhu dnešního dne jsme obdrželi tisíce stížností týkajících se podvodných e-mailů, které vyzývají k úhradě pohledávek.
E-maily nejsou distribuovány z exekutorských úřadů a obsahují smyšlené a chybné údaje. Navíc jsou doručovány s přílohou ukrývající počítačové viry. Adresáti těchto e-mailů by rozhodně neměli otevírat přílohy, natož pak zasílat jakékoliv finanční prostředky na uvedené účty.

Podrobnější informace shromažďujeme a v průběhu dne je budeme upřesňovat. Adresáti podvodných e-mailů se v případě jakékoliv žádosti o pomoc mohou obrátit na Exekutorskou komoru ČR, která se chystá informovat orgány činné v trestním řízení.

Úřední deska, rozhodnutí o přidělení opatrovníka
Odkaz na úřední desku, rozhodnutí, najdete zde

 

Úřední deska

Protokoly o předání spisu soudnímu exekutorovi v rámci přebírání spisů od Okresního soudu Domažlice najdete jako další záložku na naší úřední desce

Ke stažení

Na  stránce Informace pro oprávněné najdete upravené informace pro podání návrhu na exekuci stejně jako „Vzor návrhu na exekuci“ ve verzi  platné pro rok 2013

Vítáme vás na stránkách Exekutorského úřadu Domažlice.
Omlouváme se za jejich neúplnost, na dokončení našich stránek se v současné době pracuje, nicméně elektronická úřední deska je plně funkční. V budoucnosti na těchto stránkách naleznete komplexní údaje o našem úřadu.

Krátce o nás

Mgr. Jan Šticha byl jmenován v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb. ministryní spravedlnosti pod č.j. 628/2009-OJ-SO/46 – pers. So dnem 30. 6. 2010 soudním exekutorem Exekutorského úřadu Domažlice a je zapsán v seznamu exekutorů Exekutorské komory České republiky pod evidenčním číslem 165.

Činnost úřadu byla zahájena dne 30. 9. 2010. Do zahájení činnosti úřadu pracoval Mgr. Jan Šticha jako advokát.