Úvod

Varování Exekutorské komory ČR před podvodnými e-maily
Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce. V průběhu dnešního dne jsme obdrželi tisíce stížností týkajících se podvodných e-mailů, které vyzývají k úhradě pohledávek.
E-maily nejsou distribuovány z exekutorských úřadů a obsahují smyšlené a chybné údaje. Navíc jsou doručovány s přílohou ukrývající počítačové viry. Adresáti těchto e-mailů by rozhodně neměli otevírat přílohy, natož pak zasílat jakékoliv finanční prostředky na uvedené účty.

Podrobnější informace shromažďujeme a v průběhu dne je budeme upřesňovat. Adresáti podvodných e-mailů se v případě jakékoliv žádosti o pomoc mohou obrátit na Exekutorskou komoru ČR, která se chystá informovat orgány činné v trestním řízení.

Úřední deska, rozhodnutí o přidělení opatrovníka
Odkaz na úřední desku, rozhodnutí, najdete zde

 

Úřední deska

Protokoly o předání spisu soudnímu exekutorovi v rámci přebírání spisů od Okresního soudu Domažlice najdete jako další záložku na naší úřední desce

Ke stažení

Na  stránce Informace pro oprávněné najdete upravené informace pro podání návrhu na exekuci stejně jako „Vzor návrhu na exekuci“ ve verzi  platné pro rok 2013

Vítáme vás na stránkách Exekutorského úřadu Domažlice.
Omlouváme se za jejich neúplnost, na dokončení našich stránek se v současné době pracuje, nicméně elektronická úřední deska je plně funkční. V budoucnosti na těchto stránkách naleznete komplexní údaje o našem úřadu.

Krátce o nás

Mgr. Jan Šticha byl jmenován v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb. ministryní spravedlnosti pod č.j. 628/2009-OJ-SO/46 – pers. So dnem 30. 6. 2010 soudním exekutorem Exekutorského úřadu Domažlice a je zapsán v seznamu exekutorů Exekutorské komory České republiky pod evidenčním číslem 165.

Činnost úřadu byla zahájena dne 30. 9. 2010. Do zahájení činnosti úřadu pracoval Mgr. Jan Šticha jako advokát.