Úvod

18.12.2019
S ohledem na blížící se Vánoční svátky a Nový rok sdělujeme, že Exekutorský úřad Domažlice bude ve dnech 23.12., 27.12. a dne 31.12.2019 uzavřen.

Přejeme všem pohodové Vánoce a úspěšný nový rok 2020

 

23.11.2016
Od dnešního dne  přestala Citibank přijímat  platby na  staré vymáhací účty soudního exekutora Mgr. Jana Štichy, exekutorský úřad Domažlice: 8900147514/2600, 8900169457/2600 a 8900169465/2600. Veškeré platby proto zasílejte pouze na nové č.ú. 8900168585/5500.  Platby zaslané na původní účty budou vráceny na účet odesílatele v případě, že se jednalo o bankovní převod. V případě plateb zaslaných složenkou  dostane odesílatel do 6 pracovních dnů od České pošty  upozornění, že účet byl zrušen a výzvu, aby si do 25 dnů vyzvedl peníze z neprovedené platby. Toto upozornění přijde na adresu, kterou odesílatel uvedl na poštovní složence!

Děkujeme za pochopení.

      

!!!Pozor!!!  Nové číslo účtu pro vymáhaná plnění 8900168585/5500  !!!Pozor!!!

Vzhledem k tomu, že Citibank Europe plc. uzavřela smlouvu o prodeji segmentu retailového bankovnictví a kreditních karet společnosti Raiffeisenbank a.s, přešel náš úřad nově pod Raiffeisenbank a.s. Z tohoto důvodu bude ukončena platnost našich stávajících bankovních účtů, které od 20.11.2016 nahradí  nový účet pro všechna vymáhaná plnění: 8900168585/5500 .

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Úřední deska, rozhodnutí o přidělení opatrovníka
Odkaz na úřední desku, rozhodnutí, najdete zde

 

Úřední deska

Protokoly o předání spisu soudnímu exekutorovi v rámci přebírání spisů od Okresního soudu Domažlice najdete jako další záložku na naší úřední desce

Ke stažení

Na  stránce Informace pro oprávněné najdete upravené informace pro podání návrhu na exekuci stejně jako „Vzor návrhu na exekuci“ ve verzi  platné pro rok 2013

Vítáme vás na stránkách Exekutorského úřadu Domažlice.
Omlouváme se za jejich neúplnost, na dokončení našich stránek se v současné době pracuje, nicméně elektronická úřední deska je plně funkční. V budoucnosti na těchto stránkách naleznete komplexní údaje o našem úřadu.

Krátce o nás

Mgr. Jan Šticha byl jmenován v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb. ministryní spravedlnosti pod č.j. 628/2009-OJ-SO/46 – pers. So dnem 30. 6. 2010 soudním exekutorem Exekutorského úřadu Domažlice a je zapsán v seznamu exekutorů Exekutorské komory České republiky pod evidenčním číslem 165.

Činnost úřadu byla zahájena dne 30. 9. 2010. Do zahájení činnosti úřadu pracoval Mgr. Jan Šticha jako advokát.