Užitečné odkazy

Centrální evidence exekucí: www.ceecr.cz
Portál dražeb: www.portaldrazeb.cz
 
Exekutorská komora ČR: www.ekcr.cz
Česká advokátní komora: www.cak.cz
Notářská komora ČR: www.nkcr.cz/
Soudcovská unie ČR: www.soudci.cz
Přehled soudů ČR: portal.justice.cz/justice2/uvod/Soudy.aspx
Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz
Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz
Ministerstvo financí: www.mfcr.cz
On-line právní poradna: www.pravnik.cz
Sbírka zákonů, judikatura, právo: www.epravo.cz