Rozhodnutí

PÚNE, 165 EX 00238/11-035
Povinný : Alexandr Hubka, nar. 07.05.1987
Spisová značka: 165 EX 0238/11
Vyvěšeno: 5.1.2016
Zobrazit usnesení

PÚNE_3.12.2015_1123.pdf

Usn. o zastavení § 55-4_nemajetnost
Povinný : Vladimír Jurčovič,  nar. 22.03.1971
Spisová značka: 165 EX 04276/12
Vyvěšeno: 23.12.2015
Zobrazit usnesení

Usn. o zastavení § 55-4_nemajetnost
Povinný : Marián Krok,  nar. 16.11.1978
Spisová značka: 165 EX 00829/14-025
Vyvěšeno: 14.12.2015
Zobrazit usnesení

Usn. o zastavení § 55-4_zánik PO
Povinný : Vincent Gonda,  nar. 1.9.1959
Spisová značka: 165 EX 00909/14-021
Vyvěšeno: 2.12.2015
Zobrazit usnesení

Usn. o zastavení § 55-4_zánik PO
Povinný : GREAL, s.r.o.,  IČ: 25173359
Spisová značka: 165 EX 00151/12-012
Vyvěšeno: 26.10.2015
Zobrazit usnesení

Usn. o zastavení § 55-4_nemajetnost
Povinný : Ivan Pavlovič, nar.:1.11.1986
Spisová značka: 165 EX 00133/14-064
Vyvěšeno: 20.10.2015
Zobrazit rozhodnutí

Usn. o zastavení § 55-4_nemajetnost
Povinný :Emília Klučíncová, nar.:4.4.1975
Spisová značka: 165 EX 00306/14-015
Vyvěšeno: 6.10.2015
Zobrazit rozhodnutí

Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka
Povinný :Van Dao Thi Khanh, IČ: 26074516, nar. 1.9.1979
Spisová značka: 165 EX 03926/11-015
Vyvěšeno: 10.3.2014
Zobrazit rozhodnutí

Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka
Povinný : Ladislav Sivák, nar. 20.3.1971
Spisová značka: 165 EX 00584/12-018
Vyvěšeno: 16.4.2014
Zobrazit rozhodnutí

Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka
Povinný : Sevdilj Zendelji, nar. 13.3.1989
Spisová značka: 165 EX 01406/13-032
Vyvěšeno: 30.9.2014
Zobrazit rozhodnutí

Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka
Povinný : Eleonora Pazderová, nar. 28.5.1957
Spisová značka: 165 EX 00707/12-033
Vyvěšeno: 27.11.2014
Zobrazit rozhodnutí

Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka
Povinný : Klára Dunková, nar. 4.6.1989
Spisová značka: 165 EX 04460/12-019
Vyvěšeno: 27.11.2014
Zobrazit rozhodnutí